Sądziliście, że zwrot NAWIASEM MÓWIĄC nawiązuje do znaków interpunkcyjnych? Że wspominamy o czymś NAWIASEM MÓWIĄC, bo tę wstawkę zapisalibyśmy w nawiasach? Otóż nie! NAWIAS w znaczeniu ‘znak pisarski’ funkcjonuje dopiero od XVIII w., a poświadczenia tekstowe wskazują na to, że wspominało się o czymś NAWIASEM już na przełomie XVI i XVII w. NAWIASEM znaczyło wówczas ‘przypadkowo, trafem’, które to znaczenie wywodziło się z wcześniejszego ‘bokiem, ubocznie’, to zaś z dosłownego ‘łukiem, łukowato’. Bo NAWIAS to etymologicznie mniej więcej to samo co NAWIS.

Źródło:

[SEJP Bor, 354]