Zapomniany i bardzo rzadko już używany wyraz AZALI to partykuła pytajna lub spójnik wprowadzający pytanie zależne. Współcześnie w tym znaczeniu i w tej funkcji używamy słowa CZY. AZALI to wyraz utworzony z połączenia jeszcze starszej od niego partykuły AZA i partykuły pytajnej -LI. Wzmocnioną postacią partykuły (spójnika) AZALI jest AZALIŻ, zawierające dodatkową partykułę -Ż. Najstarsze AZA zanikło przeszło 200 lat temu, pozostałe – AZALI i AZALIŻ – są dziś archaizmami i pasują jedynie do stylu podniosłego, do uroczystych zwrotów czy wezwań, mających postać pytań retorycznych.
Źródło: [ESJP, I, 21; SO PWN; SJP PWN]