Kiedy dążymy do czegoś lub staramy się coś osiągnąć, na naszej drodze mogą pojawić się przeszkody, czyli to, co utrudnia osiągnięcie celu. Mówimy wówczas, że NAPOTKAMY PRZESZKODY (nie: na przeszkody), np. Zastosowanie tej metody w praktyce napotyka poważne przeszkody; W dalszej podróży nie napotykaliśmy żadnych przeszkód. NA PRZESZKODY możemy natomiast NATKNĄĆ SIĘ lub NATRAFIĆ, np. Nieoczekiwanie natknęli się na przeszkody natury socjologicznej; Zorganizowanie zjazdu natrafiło jednak na przeszkody finansowe. Coś może być PRZESZKODĄ DLA KOGOŚ albo stanowić PRZESZKODĘ W CZYMŚ (nie: czegoś) – gdy jest to trudność napotkana podczas wykonywania czegoś, np. Brak umiejętności koncentracji jest przeszkodą w efektywnej nauce; Przeszkodę w zorganizowaniu zjazdu (nie: przeszkodą zorganizowania zjazdu) stanowił brak funduszy. Kiedy PRZESZKODA jest tym, co utrudnia osiągnięcie czy uczynienie czegoś, to jest to PRZESZKODA DO CZEGOŚ, np. Wiek zawodnika był przeszkodą do wzięcia przez niego udziału w tych zawodach.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]