NAGA PRAWDA pod GOŁYM NIEBEM

Przymiotniki NAGI i GOŁY są wprawdzie synonimami, jednak w związkach frazeologicznych stanowią stałe, niewymienne człony. Poprawnie powiemy i napiszemy tylko: NAGA PRAWDA i NAGIE FAKTY, a nie „goła prawda” czy „gołe fakty”, ale: POD GOŁYM NIEBEM (a nie: „pod nagim niebem” czy „pod czystym niebem”), GOŁYMI RĘKAMI ‘bez użycia narzędzi’ i DO GOŁEJ SKÓRY ‘bardzo krótko [ostrzyc kogoś]’. NAGA PRAWDA to ‘prawda pozbawiona upiększeń’, natomiast NAGIE FAKTY to albo ‘same fakty, bez żadnej interpretacji’, albo ‘wydarzenia bez żadnych okoliczności towarzyszących’.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN; WSFJP, 585; SFWP]