ARCHIPELAG WYSP WULKANICZNYCH

ARCHIPELAG to ‘grupa wysp leżących blisko siebie’. Czy zatem połączenie ARCHIPELAG WYSP nie jest pleonazmem? Nie, nie jest: ARCHIPELAG WYSP to poprawne połączenie – słowa ARCHIPELAG używamy nieprzenośnie tylko w odniesieniu do wysp, podobnie jak określenia RÓJ używamy w odniesieniu do pszczół, SFORA – w odniesieniu do psów, a TABUN – w odniesieniu do koni. I wszystkie te połączenia: archipelag wysp, rój pszczół, sfora psów czy tabun koni są poprawne. Każdy z wymienionych wyżej rzeczowników może zostać także użyty przenośnie, np. tabun pierwszoklasistów, sfora darmozjadów, rój pocisków, archipelag gwiazd na nocnym niebie czy archipelag piegów na twarzy.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]