MIEJSCE ZAMIESZKANIA lub ADRES

MIEJSCE ZAMIESZKANIA lub ADRES
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Oba sformułowania są poprawne i oba znaczą w zasadzie to samo. Niepoprawne jest łączenie ich i tworzenie błędnego, pleonastycznego wyrażenia „adres zamieszkania”. Kiedy podajemy dane adresowe, zazwyczaj nadajemy im formę wyliczenia, niezależnie od tego, czy szeregujemy je w kolejności od szczegółu do ogółu czy odwrotnie – poszczególne elementy w tak podanym adresie oddzielamy przecinkami, np. Biuro Usług Kominiarskich, ul. Główna 4, Stara Wieś, 05-840 Nadarzyn albo: 05-840 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Główna 4. Kiedy podajemy adres, łącząc jego elementy przyimkami, nie używamy przecinków, np. Biuro znajduje się na ul. Głównej 4 (albo: przy ul. Głównej 4) w Starej Wsi w gminie Nadarzyn / w Starej Wsi koło Nadarzyna.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]