Określenie MERONIM oznacza wyraz, który nazywa część pewnej całości (z greckiego méros 'część’ + onōma 'imię’). MERONIM wyznacza się zawsze w stosunku do czegoś: można powiedzieć, że coś jest MERONIMEM czegoś lub że coś jest MERONIMEM w stosunku do czegoś, np. słowo WAGON to meronim w stosunku do wyrazu POCIĄG; POMPON to meronim wyrazu CZAPKA, MANKIET to meronim słowa RĘKAW, zaś RĘKAW to meronim słów KURTKA, KOSZULA, PŁASZCZ itp.
Źródło: [USJP; Baza CKS]