KROPKA, WIELOKROPEK i WYKROPKOWANIE

Pamiętajmy, że KROPKA to pojedynczy znak graficzny: stawiamy ją na końcu zdania, a także po większości skrótów, ale kiedy zdanie kończy się takim właśnie – kropkowanym – skrótem, stawiamy tylko jedną kropkę, np. Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to DzU albo Dz.U. Kropka nigdy nie pojawia się po wykrzykniku, pytajniku lub wielokropku ani też przed tymi znakami. Albo wykrzyknik / pytajnik / wielokropek, albo kropka. Z kropką mogą bezpośrednio sąsiadować tylko cudzysłowy i nawiasy (wtedy najpierw zamykamy cudzysłów lub nawias, a potem stawiamy kropkę). WIELOKROPEK to trzy kropki ustawione jedna za drugą – trzy, a nie cztery, pięć czy sześć. Wielokropka używamy, by oddać w tekście emocje mówiącego (np. No i masz... Nic z tego nie będzie) lub zasygnalizować nieoczekiwaną a zabawną puentę (np. Miał choremu wyciąć migdałki, a wyciął... hołubca). Wielokropka nie należy mylić z wykropkowaniem. WYKROPKOWANIE to zastąpienie kropkami części wyrazu – zazwyczaj niecenzuralnego – w myśl zasady: jedna litera – jedna kropka (np. Czy panowie muszą tak napier..... od bladego świtu? [...] Grunt, że, k...., inteligent załatwiony na dzień cały!).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]