Interpunkcja – nie wiem kiedy, nie wiem gdzie…

Zaimek względny, taki jak: KTO, CO, GDZIE, KIEDY, JAK, DLACZEGO, samotny i umieszczony na samym końcu wypowiedzenia, nie powinien być oddzielany przecinkiem. Tylko wtedy, gdy następuje po nim rozwinięcie mające postać zdania lub równoważnika zdania, przecinek jest niezbędny. Poprawnie piszemy zatem: Nie napisałeś mu kiedy – ale: Nie napisałeś mu, kiedy ma przyjść; Skąd mam wiedzieć gdzie? – ale: Skąd mam wiedzieć, gdzie to jest?; Zawsze chciała wiedzieć dlaczego – ale: Zawsze chciała wiedzieć, dlaczego to czy tamto; Daj mi znać kto – ale: Daj mi znać, kto to będzie; Po prostu zrób to, nie ma znaczenia jak!

Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]