CZY WIECIE, JAK… POPRAWNIE ZAPISUJEMY DATĘ?

Datę możemy zapisywać na kilka sposobów, a wybór sposobu uzależniamy od rodzaju tekstu. W tekstach przeznaczonych wyłącznie do obróbki komputerowej mamy ustalony format daty, który tylko w takiej postaci jest przetwarzany przez system komputerowy: zapis cyfrowy; kolejność: rok, miesiąc, dzień; poszczególne elementy rozdzielone dywizami; miesiąc i dzień zapisywane dwiema cyframi (czyli z poprzedzającym zerem), a więc: 2019-04-27, 1999-05-01. Ten typ zapisu jest jednak zapisem wyłącznie komputerowym, stosowanym po to, by systemom komputerowym umożliwić odpowiednie klasyfikowanie dokumentów (notabene współcześnie w komputerach można wybierać też inne sposoby zapisu daty). W tekstach, które są przeznaczone dla ludzi, nie dla komputerów, zapis daty objęty jest przepisami językowymi. Przepisy językowe mówią zaś wyraźnie o jedynej zalecanej kolejności: dzień, miesiąc, rok. Pamiętając o tej kolejności, możemy wybrać jeden z dwóch podstawowych sposobów zapisu: cyfrowy lub cyfrowo-słowny. Zapisu całkowicie słownego (słowami: i dzień, i miesiąc, i rok, np. dwudziesty siódmy kwietnia dwa tysiące dwunastego roku) w zasadzie się nie stosuje (no, może poza niektórymi podręcznikami do nauki języka polskiego dla cudzoziemców – takie zapisywanie daty ćwiczy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi). Zapis cyfrowo-słowny jest najbardziej staranny i elegancki. Zapisujemy cyframi dzień (bez zera na początku i bez kropki na końcu!), słownie miesiąc (zawsze w dopełniaczu!) i znów cyframi rok, a na końcu albo formę ‘roku’, albo skrót r. (oddzielony spacją od zapisu cyfrowego), np. 7 sierpnia 1974 roku, 27 kwietnia 2012 roku, 1 maja 1999 r. Często pojawiającym się błędem jest podawanie nazwy miesiąca w mianowniku. Pamiętajmy, że nazwa miesiąca powinna przybrać formę dopełniacza! (a więc: 25 stycznia, a nie: „25 styczeń”). Dawniej stosowano również modyfikację tego sposobu zapisu – miesiąc zapisywano cyframi rzymskimi, poza tym wszystkie inne elementy daty pozostawały bez zmian, czyli: 27 IV 2012 roku, 1 V 1999 r. Ten sposób jest poprawny również dzisiaj, wychodzi już jednak z użycia. Gdy staranność i elegancja zapisu nie są tak ważne, ze względu na oszczędność miejsca i funkcjonalność można wybrać zapis cyfrowy. Dzień, miesiąc i rok zapisujemy cyframi, na końcu warto dodać skrót r. (oddzielony spacją od zapisu cyfrowego) – umieszczenie skrótu nie jest jednak konieczne. Poszczególne elementy daty oddziela się kropkami bez spacji. Dzień zapisuje się albo bez poprzedzającego zera (staranniejsza, bardziej zalecana wersja), albo – ewentualnie – z poprzedzającym zerem (taki zapis jest mniej staranny, ale czasami bardziej funkcjonalny – tak zapisanej daty nie można w żaden sposób zmienić). Miesiąc zapisujemy zazwyczaj z poprzedzającym zerem, choć można także zapisywać go bez owego zera. Możliwe są przy tym kombinacje: i dzień, i miesiąc bez zera (1.5.2019); i dzień, i miesiąc z zerem (01.05.2019); dzień bez zera, miesiąc z zerem (1.05.2019), ale niemożliwa: dzień z zerem, miesiąc bez zera (nie: „01.5.2019”). Rok starannie zapisujemy czterema cyframi, dopuszcza się zapis dwucyfrowy (tylko dziesiątki i jedności), np. 27.04.2019, 27.04.19. Jeśli zapisuje się rok skrótowo (dwiema cyframi), to nie umieszcza się skrótu r. Przykłady: 27.04.2012 r., 1.05.1999 r., 27.4.2012 r., 1.5.1999 r., 01.05.1999 r., 27.04.2012, 1.05.1999, 1.5.1999, 01.05.1999, 27.04.12, 1.05.99, 01.05.99.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; NSIJP]