Kogo – lub co – można ADOPTOWAĆ?

Kogo – lub co – można ADOPTOWAĆ?
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Do niedawna czasownik ADOPTOWAĆ miał tylko jedno znaczenie – ‘uznać prawnie cudze dziecko za swoje; przysposobić’. Kiedyś zatem można było ADOPTOWAĆ tylko kogoś: kilkuletnie dziecko, trzech bratanków, nowo narodzoną córeczkę zmarłej siostry... W starszych tekstach słowo ADOPTOWAĆ używane było również w znaczeniu przenośnym ‘zaopiekować się kimś’ (np. Lud francuski adoptuje żony i dzieci tych, co polegną w walce o wolność), a w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej ADOPTOWAĆ oznaczało również ‘przyjąć nieszlachcica do własnego herbu’.W odniesieniu do zwierząt używało się dawniej czasownika PRZYGARNĄĆ. Od kiedy jednak zaczęliśmy traktować domowe zwierzęta jak członków rodziny, a przygarnięcie psa, kota, królika, świnki morskiej czy szczura ze schroniska, stowarzyszenia lub z fundacji wiąże się z podpisaniem UMOWY ADOPCYJNEJ, zakres znaczeniowy czasownika ADOPTOWAĆ rozszerzył się na zwierzęta – możemy więc już ADOPTOWAĆ również PSA lub KOTA (lub inne zwierzątko), czyli ‘wziąć zwierzę pod opiekę na podstawie pisemnego zobowiązania’. Warto jednak wiedzieć, że takie znaczenie nie jest jeszcze notowane w żadnym słowniku, a ADOPTOWAĆ w tym znaczeniu to stosunkowo świeży neosemantyzm.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SJP L; NSPP; WSPP; USJP; Baza CKS]