W skrócie można to ująć tak: każda AUDYCJA jest PROGRAMEM, ale nie każdy PROGRAM jest AUDYCJĄ. AUDYCJA to taki program, który jest przeznaczony do słuchania – słowo AUDYCJA pochodzi od łacińskiego auditio ‘słuchanie’. Wiernym tłumaczeniem wyrazu AUDYCJA jest określenie SŁUCHOWISKO, które jednak współcześnie oznacza szczególny rodzaj audycji radiowej. Jeśli zapamiętamy, że mamy AUDYCJE RADIOWE, zaś PROGRAMY TELEWIZYJNE, nie będziemy popełniać błędów
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]