CO DZIEŃ, NA CO DZIEŃ i CODZIENNIE

Piszemy łącznie, jako jedno słowo: CODZIENNIE i CODZIENNY, ale połączenia CO DZIEŃ i NA CO DZIEŃ zapisujemy rozdzielnie, jako odrębne wyrazy. Przysłówek CODZIENNIE to derywat utworzony od przymiotnika CODZIENNY, a przymiotnik CODZIENNY powstał od wyrażenia przyimkowego CO DZIEŃ (a nie odwrotnie). CO DZIEŃ zapisujemy tak samo jak podobne połączenia: co chwila, co godzina, co sobota, co tydzień, co miesiąc, co rok. Dawniej używało się także połączenia z dopełniaczem: co dnia, co tygodnia, co miesiąca, co soboty, co godziny, co chwili (tak jak: co roku), we współczesnej polszczyźnie potocznej natomiast funkcjonują połączenia z biernikiem: co godzinę, co sobotę, co chwilę.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]