Tak właśnie piszemy: małą literą cmentarz, wielką literą przymiotnik będący nazwą własną cmentarza. Wyraz cmentarz traktujemy tak samo jak wyrazy ulica czy plac – piszemy: ulica Marszałkowska, ulica Karmelicka, plac Trzech Krzyży, plac Mariacki i piszemy także: cmentarz Powązkowski, cmentarz Bródnowski (albo cmentarz Bródzieński), cmentarz Rakowicki itd. Wyjątek od tej reguły stanowi nazwa Cmentarz Łyczakowski – w tym wypadku oba człony zapisujemy wielkimi literami.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]