Reguła [38] 13.2 SO PWN głosi m.in., że „Odmieniając rzeczowniki, których temat kończy się na podwójną spółgłoskę (np. mokka, motto, passa (…)), w formie miejscownika liczby pojedynczej zachowujemy pierwszą z nich bez zmian, druga natomiast ulega wymianie – piszemy więc odpowiednio: o mokce, o motcie, o passie”. Od tej reguły są jednak wyjątki. Jednym z nich jest odmiana rzeczowników zakończonych w temacie na podwojone r zapisywane jako rr, a więc takich jak Canberra (stolica Australii), Sierra i sierra (łańcuch górski i model samochodu) czy mirra (żywiczne pachnidło). W celowniku i miejscowniku lp. rzeczowniki te tracą podwójną literę spółgłoskową na rzecz dwuznaku rz.  
Poprawnie: Canberra – Canberry – Canberze – Canberrę – Canberrą – w Canberze; sierra – sierry – sierze – sierrę – sierrą – o sierze; mirra – mirry – mirze – mirrę – mirrą – mirze. Uwaga! Edytor tekstu prawdopodobnie będzie nam „poprawiać” te pisownię, podsuwając formy błędne: „Canberrze”, „sierrze”, „mirrze”. Nie dajmy mu się zwieść! Pamiętajmy, że za każdym programem stoi jego twórca (oraz cały zastęp innych osób), do których należy wprowadzenie właściwego algorytmu. Pojedyncza głoska [ž] oddawana dwuznakiem rz w opisywanych przypadkach jest wynikiem działania innej reguły: [30] 10.2 SO PWN, która głosi, że dwuznak rz zapisujemy wtedy, gdy „następuje wymiana głoskowa rz – r, a w nielicznych przypadkach rr – rz, np. dobrze – dobry, (…) wierzyć – wiara; Canberra – w Canberze, durra – o durze, kamorra – o kamorze, mirra – o mirze, Nawarra – w Nawarze, sierra – o sierze, Somosierra – w Somosierze”. 

Źródło:

[SO PWN; PJ PWN]