ZMOŻONY i ZMORZONY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Forma ZMOŻONY jest imiesłowem przymiotnikowym biernym utworzonym od czasownika ZMÓC. ZMOŻONY zatem to inaczej 'zwyciężony, pokonany' (taki, którego ktoś zmógł lub coś zmogło). Forma ZMORZONY również jest imiesłowem przymiotnikowym biernym, ale utworzonym od czasownika ZMORZYĆ (w którym rdzeń jest ten sam, co np. w MÓR, POMÓR). ZMORZONY to inaczej 'wyczerpany, straszliwie zmęczony'. Napiszemy zatem: ZMOŻONY SNEM, ale: ZMORZONY NADLUDZKIM WYSIŁKIEM. Różnica semantyczna nie jest jednak ogromna.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]