Wymawiamy [zmar-zluch] albo [zmar-źluch], ale piszemy tylko: ZMARZLUCH. Tego, kto łatwo marznie i nie lubi zimna można nazwać także ZMARZLAKIEM. I w tym wypadku również możemy mówić zarówno [zmar-zlak], jak i [zmar-źlak], ale piszemy tylko: ZMARZLAK.
Źródło: [USJP; SO PWN; NSPP; WSPP]