Obecnie MAZUREK stał się w zasadzie ogólnopolskim ciastem wielkanocnym, jednak jego nazwa wskazuje na mazowieckie pochodzenie. Słowo MAZUR oznaczało niegdyś ‘mieszkaniec Mazowsza’, a MAZUREK było to po prostu ‘ciasto mazurskie (=mazowieckie)’, tak jak taniec MAZUREK to ‘taniec mazurski (=mazowiecki)’. Rozmaicie był i jest definiowany MAZUREK. W dawnych słownikach nie znajdziemy żadnej informacji o tym, że MAZUREK był kojarzony z Wielkanocą: u Lindego to ‘placek z migdałów’, w „Słowniku wileńskim” - ‘gatunek ciast płaskich, rodzenkami i migdałami posypanych’, a w „Słowniku warszawskim” - ‘rodzaj placka składającego się przeważnie z migdałów, cukru i mąki, z różnemi jednak odmianami’. Dopiero powojenne słowniki definiują MAZUREK jako ciasto wielkanocne: u Doroszewskiego MAZUREK to już ‘rodzaj ciasta wielkanocnego: płaski, słodki, lukrowany zwykle placek z kruchego ciasta, przekładany migdałami, rodzynkami, figami itp.’, u Szymczaka ‘tradycyjne ciasto wielkanocne z masy bakaliowej na cienkim, kruchym spodzie’, zaś w pełni rozwiniętą definicję znajdziemy w pierwszym słowniku XXI w., „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” pod red. S. Dubisza: ‘tradycyjne ciasto wielkanocne z masy bakaliowej lub czekoladowej na cienkim kruchym spodzie, lukrowane i zdobione’.
Źródło: [ESJP, II, 156; SJP L, II, 49; SW, II, 907; S Wil; SJP Dor; SJP PWN; USJP]