Sformułowania typu „woda ze sokiem” czy „wyłazi ze ziemi” to małopolskie regionalizmy. Takie sformułowania są poprawne w swobodnej rozmowie ze znajomymi, a także w nieoficjalnej wypowiedzi kogoś, kto chce zwrócić uwagę słuchacza na to, że sam pochodzi z Małopolski. Nie powinno się jednak ich używać w tekstach oficjalnych, zwłaszcza pisanych. W oficjalnym tekście napiszemy: woda z sokiem; wychodzi z ziemi.
Źródło: [NSPP; WSPP; PJAM]