...czyli ‘niewierna żona’. Takim właśnie mianem – PRZESKOCZKA – określano w staropolszczyźnie rozwiązłą i skłonną do uciech cielesnych niewiastę (jako że chętnie przeskakiwała do cudzego łoża). W XIX w. Samuel Linde definiował PRZESKOCZKĘ jako ‘pannę bez wianka, pannę po połogu’, a 200 lat przed nim inny Samuel – Twardowski, jeden z naszych najznakomitszych poetów barokowych – użył tego właśnie słowa na określenie samej bogini miłości: „Parysa wyrok bardzo ladaiaki: Jabłko miał dać godnieyszéy, nie przeskoczce takiey”.
Źródło: [S.T., Pas. 16; ESJP, II, 904; SJP L, II, 1139]