Język może być nie tylko środkiem komunikacji, lecz także znakomitym tworzywem, a zarazem narzędziem harców słownych. CZASOWNIK w znaczeniu 'pracownik czasowy' to żart językowy, tak samo jak omawiany już dzisiaj przymiotnik ZJADLIWY w zn. 'jadalny' czy niemal nieużywany, będący świadectwem minionej epoki rzeczownik PÓŁKOWNIK (tak zapisywany) o znaczeniu 'film niedopuszczony do rozpowszechniania (odłożony na półkę), głównie ze względów politycznych' lub 'książka niekupowana, nieschodząca z półek w księgarniach'. Można również spotkać się z określaniem tym mianem kota notorycznie wylegującego się na garderobianych półkach. ?
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]