OBŚLINIONY ŚLIMAK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
I ŚLIMAK, i ŚLINA, i ŚLUZ, i nawet niemiecki z pochodzenia SZLAM mają wspólnego praprzodka: praindoeuropejski pierwiastek *(s)leim-, niosący znaczenie ‘śluzowaty’. Dał on wiele rodzin wyrazowych w językach słowiańskich, germańskich, romańskich. W polszczyźnie można go odnaleźć w takich wyrazach, jak: ŚLIMAK (ślimaczyć się), ŚLINA (ślinić się, obślinić, śliniak), ŚLUZ (śluzowaty), ŚLISKI, ŚLIZ, ŚLAZ (prawoślaz), SZLAM, ŚLAMAZARA.
Źródło: [SEJP Bor; 614-617; SJP PWN; USJP]