Tak mówimy o człowieku, który ma wyjątkowo niechlujny wygląd, a przy tym jest bez grosza przy duszy. ŁACHMYTA pierwotnie oznaczało ‘ktoś, kto chodzi w łachmanach; obszarpaniec’. Określenie to – podobnie jak samo słowo ŁACHMAN – przywędrowało do nas ze wschodu: ukr. лахміття oznacza ‘łachmany; łachmyta’. Rodzime słowo ŁACH powstało jako skrócenie wyrazu ŁACHMAN i oczywiście nie ma nic wspólnego ze słowem ŁACHA oznaczającym piaszczystą mieliznę na rzece lub stopniowo wysychające starorzecze. ŁACHA przyszła do nas z zupełnie innej strony – z zachodu, ze średniowiecznoniemieckiego die Lache ‘kałuża’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]