GWAŁTU, RETY, CO SIĘ DZIEJE!

Okrzyk GWAŁTU! to stosowana co najmniej od XVI w. forma wezwania o pomoc (a nie masochistyczna prośba o dokonanie aktu przemocy). Nie jest to forma dopełniacza rzeczownika GWAŁT, tylko ściągnięta postać dłuższego zawołania: gwałt tu [się dzieje] > gwał(t)-tu > gwałtu! RETY natomiast to bardzo dawno temu zapożyczona, również ściągnięta, spolszczona forma niemieckiego czasownika retten ‘ratować’ – obok rzeczownika RATUNEK (o obocznych postaciach RATUNK i RETUNEK) występowały bowiem rzeczowniki RAT i RATA o takim samym znaczeniu. GWAŁTU, RETY! to zatem w dwóch słowach zawarta treść ‘gwałt mi się tu dzieje, krzywdę mi czynią, ratujcie ludzie!’
Źródło: [ESJP, I, 505; USJP; SJP L, II, 158-159; V, 24-25]