Nasze bardzo dawne *olъ ‘piwo’ występowało też w takiej postaci (wg A. Bańkowskiego) w cerkiewno-słowiańskim, staroruskim, starobułgarskim, starosłoweńskim; w litewskim miało postać alùs, w staroislandzkim zaś ol – prawdopodobnie ten sam źródłosłów ma także angielskie ALE, które znane jest również polskim miłośnikom piwa jako nazwa jednego z rodzajów piwa jasnego… To ALE z olejem nie ma nic wspólnego, wyraz OLEJ przejęliśmy bowiem z łaciny (oleum – kto czytał Sienkiewicza, ten pamięta) prawdopodobnie za pośrednictwem staroniemieckiego. Z języków zachodniosłowiańskich przeszło potem do niektórych wschodniosłowiańskich (por. ukraińskie ‘olija’).
Źródło: [ESJP]