Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości

Data publikacji: 23.12.2013

Praca otrzymała I nagrodę w Konkursie w 2013 r.