Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości

Date of publication: 23.12.2013

Praca otrzymała I nagrodę w Konkursie w 2013 r.