Formularz wyszukiwania w ramach: Archiwum

Archiwum

Wyników: 13

4 lipca 2017 roku ogłosiliśmy XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zgłoszenia do konkursu spływały do 30 września.

Laureatem organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu został dr Piotr Kubkowski. Rozprawa Sprężyści”. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905) została uznana za najlepszą spośród 12 zgłoszonych do konkursu prac.

Laureatem II nagrody został dr Bartłomiej Drozd, autor rozprawy Ślady polskiej kultury tradycyjnej w regionie Nord-Pas-de-Calais. Trzecią nagrodę zdobył dr Krzysztof Snarski za pracę Współczesna tożsamość kulturowa staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie.

Dr Xawery Stańczyk został laureatem organizowanego już po raz dwunasty przez Narodowe Centrum Kultury konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Rozprawa „Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja” została uznana za najlepszą spośród 16 zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Przyznano także cztery wyróżnienia.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 r. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Spośród 22 zgłoszonych prac komisja zakwalifikowała 16, które zostały poddane szczegółowym recenzjom. W wyniku prac komisji wyłoniono laureata – dr. Xawerego Stańczyka, którego badania „pozwoliły zrozumieć specyfikę kultury alternatywnej w społecznych i kulturowych kontekstach Polskiej Republiki Ludowej i późniejszego okresu transformacji ustrojowej. Specyfika ta oparta była na nieformalnych, nieoficjalnych, dobrowolnych kontaktach między ludźmi, zazwyczaj efemerycznych, lecz intensywnych.”

Przyznane zostały także cztery wyróżnienia: dr Dominice Skibie za pracę „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie”, dr. Krzysztofowi Kasińskiemu za pracę „Wielokulturowość czy asymilacja - teorie integracji etnicznej na przykładzie działalności Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów w latach 1915-1945”, dr Agacie Sikorze, za pracę „Źródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście przemian europejskich”, dr Marcie Sankiewicz za prace „Ikonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako odbicie relacji między współwładcami”

Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, oceniało nadesłane prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników.

W dn. 22.12.2014 został rozstrzygnięty Konkurs Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.

W konkursie przyznano następujące nagrody:

 • I nagroda (nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem) zostaje przyznana pracy pt. „Teorie i interpretacje festiwali folklorystycznych w perspektywie interkulturowej” autorstwa dr Joanny Dziadowiec;
 • II nagroda – (nagroda finansowa w wysokości 2500 zł brutto) zostaje przyznana pracy pt. „Performatywne ramy obrazów. Potencjał Bildwissenschaft(en) i performatyki dla kulturoznawczego warsztatu badawczego” autorstwa dr Karoliny Charewicz-Jakubowskiej

Dodatkowo, z uwagi na wysoką punktację uzyskaną podczas oceny, dyrekcja NCK podjęła decyzję o wydaniu w 2015 roku również pracy dr Charewicz-Jakubowskiej, która zajęła II miejsce w konkursie.

 • III nagroda (nagroda finansowa w wysokości 1 500 zł brutto) zostaje przyznana pracy pt. „Polsko-inflancka literatura romantyczna” autorstwa dr Teresy Rączki.

Prace nadesłane na Konkurs oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

 • prof. Anna Zaidler-Janiszewska – Przewodnicząca Komisji
 • prof. Joanna Kurczewska
 • prof. Jerzy Jarniewicz

oraz dodatkowo zaproszeni eksperci:

 • prof. Andrzej Gwóźdź
 • prof. Wojciech Burszta
 • prof. Wincenty Grajewski

Do XI edycji konkursu nadesłano 34 prace.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Komisja Konkursowa w składzie:

 • prof. Wincenty Grajewski
 • prof. Witold Kawecki
 • prof. Roman Kubicki
 • prof. Piotr Kwiatkowski
 • prof. Roch Sulima
 • prof. Krzysztof Trybuś
 • prof. Jan S. Wojciechowski
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, Przewodnicząca Komisji
 • prof. Irena Zielińska
 • prof. Piotr Zwierzchowski
 • Anna Wieczorek, Członek obserwator z ramienia kwartalnika "Kultura Współczesna"

zadecydowała o przyznaniu następujących nagród w konkursie:

 • I nagroda (nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem) zostaje przyznana pracy pt. Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości autorstwa Julii Sałacińskiej-Rewiakin;
 • II nagroda – Komisja Konkursowa zdecydowała o nie przyznaniu II nagrody żadnej z prac
 • III nagroda (nagroda finansowa w wysokości 1 500 zł brutto) zostaje przyznana pracy pt. Głos z zewnątrz – gry figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową autorstwa Moniki Nowickiej;

Nagroda Dyrektora Narodowego Centrum Kultury (nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem) zostaje przyznana pracy pt. Hermeneutyka telewizji w obliczu problemu wolnego czasu autorstwa Janusza Bohdziewicza;

3 wyróżnienia (ex auquo) wraz z rekomendacją do opublikowania fragmentów prac w kwartalniku „Kultura Współczesna” otrzymują prace: (1) Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej (autorka: Małgorzata Pawłowska);

(2) Rytmy teatru Piotra Cieplaka (autorka: Sylwia Jarmuż);

(3) Ciało i władza w kulturze korporacyjnej (autor: Artur Szarecki).

Do X edycji konkursu nadesłano 32 prace.

Komisja Konkursowa w składzie:

 • prof. Anna Zeidler-Janiszewska – przewodnicząca Komisji
 • prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
 • prof. Wincenty Grajewski
 • prof. Roch Sulima
 • prof. Roman Kubicki
 • prof. Jan Stanisław Wojciechowski
 • prof. Andrzej Gwóźdź
 • prof. Andrzej Szpociński
 • Pani Anna Wieczorek – członek obserwator z ramienia „Kultury Współczesnej”

 

zadecydowała o przyznaniu:

 • I nagrody, czyli 5000 zł oraz wydaniu pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Teoria i praktyka konserwatorska wobec filmu i sztuk mediów elektronicznych, Pani Elżbiety Wysockiej,
 • II nagrody, czyli 2500 zł wraz z rekomendacją Komisji do wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Pani Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej,
 • III nagrody, czyli 1500 zł wraz z rekomendacją Komisji do opublikowania wybranych fragmentów w "Kulturze Współczesnej", pracy pt. Komunikacja niewerbalna w powieściach F. M. Dostojewskiego, Pani Urski Zabukovec.

Komisja przyznała I wyróżnienia ex equo pracom:

 • Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka, Iwony Copik,
 • Kultura poznania siebie – upadek czy rozwój?, Szymona Wawrzyniaka,
 • Hipertekstowe przemiany Prozy. Uwarunkowania tekstu w sieciowym środowisku cyfrowym, Mariusza Pisarskiego,
 • Formy działań kulturowych Unii Europejskiej na rzecz realizacji zasady jedności w różnorodności w świetle chrześcijańskiej koncepcji kultury, Łukasza Kaczmarczyka.

Prace te zostaną nagrodzone finansowo oraz uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w „Kulturze Współczesnej”.

Komisja przyznała II wyróżnienia ex equo pracom:

 • Branża fonograficzna w dobie rewolucji cyfrowej stan i perspektywy, Anny Anetty Janowskiej
 • Obecni ciałem. Model treningu polskich tancerzy Buto, Magdaleny Zamorskiej
 • Aksjomatyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej, Magdaleny Barbaruk.

Prace uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w „Kulturze Współczesnej”.

Do IX edycji konkursu zgłoszono 33 prace.

Laureaci:

 • I nagroda - Wyobraźnia metaforyczna w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre`a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya, autorstwa Ewy Schreiber,
 • II nagroda - Wizualna komunikacja marketingowa w architekturze, autorstwa Rafała Janowicza,
 • III nagroda - Filmoterapia. Teoria i praktyka, autorstwa Małgorzaty Kozubek

Przyznano także dwa wyróżnienia ex equo:

 • Tożsamość członków wspólnot Żydów mesjańskich w perspektywie jednostkowej i zbiorowej, autorstewa Marceli Kościańczuk,
 • Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), autorstwa Bartłomieja Krupy.

Skład Komisji Konkursowej w 2011 roku:

 • prof. Piotr Balcerowicz
 • prof. Wincenty Grajewski
 • prof. Andrzej Gwóźdź
 • prof. Jacek Leociak
 • prof. Ryszard Mazurowski
 • prof. Bożena Muszkalska
 • prof. Ewa Rewers
 • prof. Roch Sulima
 • prof. Andrzej Szpociński
 • prof. Anna Zeidler-Janiszewska

oraz :

 • dr Roman Chymkowski - członek obserwator z ramienia kwartalnika "Kultura Współczesna"
 • Matylda Gadomska - koordynatorka Konkursu

Laureaci:

 • I nagroda - Piotr Bogalecki "Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej"
 • II nagroda - Amanda Krzyworzeka "Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Badania w gminie Szumowo"
 • III nagroda - Małgorza Dawidek Gryglicka "Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomia znaku konkretnego"

Wyróźnienia otrzymały ex equo  prace:

 • "Podmiot dziecięcy w polskiej literaturze Holocaustu dr Olgi Orzeł - Warskog
 • "Inspiracje twórczoscią Goi w kinie hiszpańskim" dr Joanny Aleksandrowicz

Skład Komisji Konkursowej w VII edycji Konkursu:

 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. Grzegorz Godlewski
 • prof. dr hab. Wincenty Grajewski
 • prof. dr hab. Jerzy Miziołek
 • prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • prof. dr hab. Roch Sulima
 • prof. dr hab. Anna Titkow
 • prof. Anna Wieczorkiewicz
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska
  oraz
 • dr Iwona Kurz - Członek Obserwator Komisji Konkursowej z ramienia kwartalnika Kultura Współczesna
 • mgr Matylda Gadomska – Koordynator

Laureaci:

 • I nagroda - dr Małgorzata Budzowska "Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine"a"
 • II nagroda - dr Elżbieta Ciżewska "Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej"
 • III nagroda - dr Elżbieta Baniewicz "Erwin Axer, słowo i myśl"

Wyróżnienie otrzymały ex equo prace:

 • "Lecz Ty spomnisz wnuku. Recepcja Norwida w latach 1939-1956 - czecz o ludziach, książkach i historii" dra Przemysława Dakowicza
 • "Teologia kultury integralnej. Antropologiczne studium myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II" dra Przemysława Radziechowskiego

 

Skład Komisji Konkursowej w VI edycji Konkursu:

 • prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina - Członkini Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Leszek Tadeusz Koczanowicz - Czlonek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Jerzy Miziołek - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Bożena Muszkalska - Członkini Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Roch Sulima - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Andrzej Szpociński - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Krzysztof Trybuś -  Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska - Członkini Komisji Konkursowej
 • mgr Matylda Gadomska - Sekretarz Konkursu
 • mgr Anna Wieczorek - Członkini Obserwatorka Komisji Konkursowej z ramienia kwartalnika "Kultura Współczesna"

Laureaci:

 • I nagroda - dr Magdalena Rudkowska "Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne"
 • II nagroda - dr Piotr Sobolczyk "Recepcja poezji i prozy Mirona Białoszewskiego"
 • III nagroda - dr Tomasz Misiak "Estetyczne konteksty audiosfery"

Wyróżnienie  ex equo otrzymały prace:

 • "Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata mieszkańców wsi (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) dr Anny Piechnik
 • "Językowy obraz świata w wybranych wypowiedziach politycznych doby PRL-u dr Doroty Szechińskiej

Skład Komisji Konkursowej w V edycji konkursu:

 • prof. dr hab Stefan Bednarek - Członek Komisji Konkursowej (UWr)
 • dr hab. Jolanta Brach-Czaina - Członek Komisji Konkursowej (SWPS)
 • dr hab. Wincenty Grajewski - Członek Komisji Konkursowej (UW)
 • dr hab. Bożena Muszkalska - Członek Komisji Konkursowej (UAM)
 • prof. dr hab. Ewa Rewers - Członek Komisji Konkursowej (UAM)
 • prof. dr hab. Roch Sulima - Członek Komisji Konkursowej (UW)
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska - Członek Komisji Konkursowej (SWPS)
 • mgr Anna Wieczorek - Członek Obserwator prac Komisji Konkursowej z  ramienia kwartalnika Kultura Współczesna
 • mgr Bogumiła Wiesiołek - Koordynator prac Komisji
 • mgr Matylda Gadomska - Sekretarz Konkursu

Laureaci:

 • I nagroda -  ksiądz dr Piotr Burgoński "Patriotyzm w Unii Europejskiej". Praca została napisana pod kierunkiem księdza dr hab. Piotra Mazurkiewicza i obroniona 30 maja 2007 na Kierunku Socjologia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • II nagroda -   dr Michał Mencfel "Naturae et Thesaurus. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII". Praca napisana została pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama S. Labudy i obroniona 25 czerwca 2007 na kierunku Historia Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Skład komisji Konkursowej w IV edycji (2007 r.) Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze:

 • prof. dr hab. Stefan Bednarek - Członek Komisji Konkursowej (UWr)
 • dr hab. Marek Czyżewski - Członek Komisji Konkursowej (UŁ)
 • dr hab. Krzysztof Gawlikowski - Członek Komisji Konkursowej (ISP PAN)
 • dr hab. Wincenty Grajewski - Członek Komisji Konkursowej (UW)
 • prof. dr hab. Roch Sulima - Członek Komisji Konkursowej (UW)
 • dr hab. Andrzej Szpociński - Członek Komisji Konkursowej (Collegium Civtas)
 • prof. Jan Wojciechowski - Członek Komisji Konkursowej (UJ)
 • mgr Anna Wieczorek - Członek Obserwator prac Komisji Konkursowej z ramienia kwartalnika Kultura Współczesna
 • mgr Magdalena Kopczyńska - Koordynator prac Komisji
 • mgr Matylda Gadomska - Sekretarz Komisji

Laureaci:

 

 • I nagroda dr Agnieszka Skalska-Graczyk - "Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca `68.", została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Piotrowskiego i obroniona 09 marca 2006 na kierunku Historia Sztuki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienia dla:

 • dr Pawła Kochaniewicza - "Jezus Romana Brandstaettera."- proponowane miejsce publikacji fragmentów pracy: „Znak” lub „Przegląd literacki” oraz rekomendacja do opublikowania w całości, w wybranym wydawnictwie.
 • dr Agnieszki Jagodzińskiej - "Akulturacja i integracja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Perspektywa literacka, historyczna i kulturowa." - proponowane miejsce publikacji fragmentów pracy: „Kultura i społeczeństwo”, „Kwartalnik historyczny”, „Studia socjologiczne” oraz rekomendacja do opublikowania w całości, w wybranym wydawnictwie.
 • dr Iwony Grodź - "Zaszyfrowane w obrazie. Plastyka jako medium w filmowych adaptacjach literatury Wojciecha Jerzego Hasa." - proponowane miejsce publikacji fragmentów pracy: „Kwartalnik filmowy” oraz rekomendacja do opublikowania w całości, w wybranym wydawnictwie.
 • dr Olgi Klymenko "Dyskursy mody." - proponowane miejsce publikacji fragmentów pracy: „Kultura współczesna”


Skład Komisji Konkursowej w III edycji konkursu (2006 r.) na pracę doktorską dotyczącą problematyki kultury:

 • dr hab. prof. nadzw. UWr. Stefan Bednarek – Członek Komisji Konkursowej, Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Marek Czyżewski - Członek Komisji Konkursowej
 • dr hab. Wincenty Grajewski - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński - Członek Komisji Konkursowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • prof. Zbigniew Makarewicz - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. dr hab. Roch Sulima - Członek Komisji Konkursowej
 • dr hab. prof. Collegium Civitas Andrzej Szpociński - Członek Komisji Konkursowej
 • prof. UŚ dr hab. Bożena Witosz - Członek Komisji Konkursowej
 • Anna Wieczorek - Członek Obserwator Komisji Konkursowej z ramienia kwartalnika Kultura Współczesna
 • Magdalena Kopczyńska – Koordynator prac Komisji
 • Katarzyna Flera – Sekretarz Komisji