Wydane książki

W ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską wydaliśmy następujące książki: