Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Data publikacji: 10.12.2012
3 minuty

Komisja Konkursowa podczas rozstrzygającego posiedzenia, które odbyło się 5 grudnia, w wyniku głosowania zadecydowała o przyznaniu nagród w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2012 roku. 

Komisja Konkursowa w składzie:

 • prof. Anna Zeidler-Janiszewska – przewodnicząca Komisji
 • prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
 • prof. Wincenty Grajewski
 • prof. Roch Sulima
 • prof. Roman Kubicki
 • prof. Jan Stanisław Wojciechowski
 • prof. Andrzej Gwóźdź
 • prof. Andrzej Szpociński
 • Pani Anna Wieczorek – członek obserwator z ramienia „Kultury Współczesnej”

zadecydowała o przyznaniu:

 • I nagrody, czyli 5000 zł oraz wydaniu pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Teoria i praktyka konserwatorska wobec filmu i sztuk mediów elektronicznych, Pani Elżbiety Wysockiej,
 • II nagrody, czyli 2500 zł wraz z rekomendacją Komisji do wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Pani Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej,
 • III nagrody, czyli 1500 zł wraz z rekomendacją Komisji do opublikowania wybranych fragmentów w "Kulturze Współczesnej", pracy pt. Komunikacja niewerbalna w powieściach F. M. Dostojewskiego, Pani Urski Zabukovec.

Komisja przyznała I wyróżnienia ex equo pracom:

 • Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka, Iwony Copik,
 • Kultura poznania siebie – upadek czy rozwój?, Szymona Wawrzyniaka,
 • Hipertekstowe przemiany Prozy. Uwarunkowania tekstu w sieciowym środowisku cyfrowym, Mariusza Pisarskiego,
 • Formy działań kulturowych Unii Europejskiej na rzecz realizacji zasady jedności w różnorodności w świetle chrześcijańskiej koncepcji kultury, Łukasza Kaczmarczyka.

Prace te zostaną nagrodzone finansowo oraz uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w „Kulturze Współczesnej”.


Komisja przyznała II wyróżnienia ex equo pracom:

 • Branża fonograficzna w dobie rewolucji cyfrowej stan i perspektywy, Anny Anetty Janowskiej
 • Obecni ciałem. Model treningu polskich tancerzy Buto, Magdaleny Zamorskiej
 • Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej, Magdaleny Barbaruk

Prace uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w „Kulturze Współczesnej”.

 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 33 prace.

Uczestnikom i laureatom gratulujemy! 

Wszelkich informacji o procedurze przyznania nagrody udziela Justyna Kania jkania@nck.pl