Wybraliśmy najlepsze doktoraty!

Data publikacji: 12.02.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

4 lipca 2017 roku ogłosiliśmy XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zgłoszenia do konkursu spływały do 30 września ub.r. Z przyjemnością ogłaszamy wybranych przez jury zwycięzców!

Wybraliśmy najlepsze doktoraty!
Fot. Agata Dziemian / dr Piotr Kubkowski, laureat konkursu

Laureatem organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu został dr Piotr Kubkowski. Rozprawa Sprężyści”. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905) została uznana za najlepszą spośród 12 zgłoszonych do konkursu prac.

Laureatem II nagrody został dr Bartłomiej Drozd, autor rozprawy Ślady polskiej kultury tradycyjnej w regionie Nord-Pas-de-Calais. Trzecią nagrodę zdobył dr Krzysztof Snarski za pracę Współczesna tożsamość kulturowa staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 r. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Spośród 12 zgłoszonych prac komisja zakwalifikowała 6, które zostały poddane szczegółowym recenzjom.

Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, oceniało prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5 000 złotych, 2 500 zł oraz 1 500 zł. Dodatkowo NCK przysługuje prawo do wydania zwycięskiej pracy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!