Ogłaszamy XVI edycję konkursu na pracę doktorską

Data publikacji: 06.02.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

W tegorocznej edycji zgłaszać można prace doktorskie obronione w latach akademickich: 2021/2022 i 2022/2023 w następujących dyscyplinach:

 1. nauki o kulturze i religii;
 2. literaturoznawstwo;
 3. nauki o sztuce;
 4. etnologia;
 5. etnografia;
 6. antropologia kultury;
 7. socjologia kultury;
 8. psychologia międzykulturowa;
 9. etnomuzykologia.

Jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego oceni prace i zdecyduje o przyznaniu trzech nagród pieniężnych w wysokości:

I nagroda: 10 000 zł
II nagroda: 6 000 zł
III nagroda: 4 000 zł

Narodowe Centrum Kultury przewiduje również możliwość wydania prac laureatów swoim nakładem.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 r.

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace według następujących kryteriów:

 1. I etap oceny (preselekcji) prac doktorskich
 • zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • sposób interpretacji tematu;
 • umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym.
 1. II etap oceny merytorycznej prac doktorskich
 • trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego;
 • nowatorstwo i oryginalność ujęcia;
 • znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;
 • atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu).

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7 października 2024 roku.