Koordynator_ka dostępności: obowiązki i zadania [SZKOLENIE ONLINE 21 marca]

Date of publication: 20.02.2023
Średni czas czytania 4 minutes
print

Zapraszamy na szkolenie online, na którym zostaną przedstawione obowiązki i zadania koordynatora_ki dostępności i jego rola w instytucji kultury.

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2023 roku w godzinach 9:00-13:30.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji;
 • koordynatorów dostępności;
 • pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach kultury;
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach;
 • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji;
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej nawiązywania współpracy ze środowiskiem osób
  z niepełnosprawnościami;
 • promocja dobrych praktyk – sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Według art. 14.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019, „Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

Takiemu obowiązkowi, z mocy ustawy nie podlegają instytucje kultury, ale powoływanie koordynatora_rki ds. dostępności jest wciąż rekomendowaną praktyką oraz zdarza się, że organizatorzy instytucji wymuszają na nich takie działanie.

W ślad za ustawą, na szkoleniu przedstawimy zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Krok po kroku opowiemy o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i jak przygotować ścieżkę dla nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami.

Podpowiemy, gdzie szukać wsparcia w procesie budowania dostępności. Porozmawiamy o współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i o tym jak zbudować rzeczywiste partnerstwa z nimi.

Na szkoleniu nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk instytucji kultury, które z zagadnieniami dostępności pracują już dłuższy czas.

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny, który dostępny będzie w dniach 20 lutego – 7 marca 2023 roku.

Rejestracja→

 

W przypadku osób delegowanych przez pracodawcę po zakwalifikowaniu się na szkolenie konieczne będzie również przesłanie skanu podpisanego i wypełnionego OŚWIADCZENIA VAT na adres mzaremba@nck.pl. Oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres NCK.

Liczba uczestników: 16

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

 • pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
 • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
 • dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 8 marca 2023 roku. 

Koszt szkolenia dla uczestnika: 200 zł netto + 23% VAT

Szkolenie odbędzie się na platformie e-kadrakultury.nck.pl.