Koordynator dostępności: obowiązki i zadania [SZKOLENIE]

Muzeum Warszawskiej Pragi - Warsaw, ul. Targowa 50/52
Mon 02 March 2020 r.

Zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną przedstawione obowiązki i zadania koordynatora dostępności i jego rola w instytucji kultury.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji;
  • koordynatorów dostępności;
  • pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach kultury;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach;
  • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji;
  • promocja dobrych praktyk – sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Od kilku lat, w ramach projektu szkoleniowego „Kultura bez wyjątku”, staramy się przybliżać temat udostępniania oferty kulturalnej i tym samym przygotowywać instytucje i organizacje do tego zadania.

Według art. 14.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019, „Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

W ślad za ustawą, przedstawimy na nim zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Krok po kroku opowiemy o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i jak przygotować ścieżkę dla nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami.

Podpowiemy, gdzie szukać wsparcia w procesie budowania dostępności. Porozmawiamy o współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i o tym jak zbudować rzeczywiste partnerstwa z nimi.

Na szkoleniu nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk instytucji kultury, które z zagadnieniami dostępności pracują już dłuższy czas.