Fundusze na kulturę. Szkolenie na start

Dom Pracy Twórczej - Radziejowice
Mon 19 — Wed 21 October 2020 r.

Nabór trwa do 30 września br.

W jaki sposób ubiegać się o finansowanie projektów kulturalnych? Jak znajdować źródła i poprawnie pisać wnioski? Gdzie znaleźć informacje na temat konkursów grantowych?

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają niewielkie oraz średnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje pierwsze wnioski.

Cele szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy o możliwych źródłach finansowania projektów kulturalnych;
 • zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych;
 • przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursach MKiDN 2021;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają zasady pisania wniosków;
 • poznają potencjalne krajowe i zagraniczne, a także prywatne źródła finansowania projektów kulturalnych (zarówno dedykowane bezpośrednio na działania kulturalne, jak i inne);
 • dowiedzą się, gdzie poszukiwać informacji na temat konkursów grantowych;
 • dowiedzą się, jak wybrać odpowiednie źródło finansowania pod kątem konkretnego projektu;
 • poznają narzędzie „Diament projektowy”, które ułatwia planowanie projektów;
 • poznają podstawowe kryteria oceny wniosków w konkursach;
 • dowiedzą się, jak ocenić wniosek o dofinansowanie projektu wg wskazanych kryteriów merytorycznych;
 • poznają zasady wypełniania wniosków;
 • dowiedzą się, jak wstępnie wypełnić formularz wniosku;
 • dowiedzą się, jak wstępnie zaplanować preliminarz kosztów oraz harmonogram działań;
 • poznają najpopularniejsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków;
 • będą pozytywnie nastawieni wobec udziału w konkursach grantowych.

Ważne:

Szkolenie nie jest adresowane do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę na temat konkursu „Infrastruktura kultury” / „Infrastruktura domów kultury”;
 • posiadają duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków.