Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury. SZKOLENIE

Warsaw, ul. Mazowiecka 9
Thu 13 — Fri 14 August 2020 r.   g. 09:30—17:30

Jak włączać osoby z niepełnosprawnościami w działania instytucji? Jak przygotować dostępne wydarzenie? Jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnoprawnościami?

Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na szkolenie „Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury”.

Szkolenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, instruktorów, którzy odpowiadają za ofertę edukacyjną instytucji kultury.

Na szkoleniu omówimy:

  • projekty animacyjne włączające i angażujące osoby z niepełnosprawnościami, 
  • techniki włączania grup osób z niepełnosprawnościami,
  • sposoby na przygotowanie dostępnego wydarzenia,
  • dostępność architektoniczną przestrzeni edukacyjnych i wystawienniczych instytucji,
  • sposoby promocji działań wśród osób z niepełnosprawnościami, 
  • współpracę ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, 
  • dobre praktyki działań edukacyjnych w instytucji kultury.