Aspekty prawne w zarządzaniu instytucją kultury. SZKOLENIE

Warsaw, ul. Mazowiecka 9
Wed 16 September 2020 r.   g. 09:30—17:30

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

Jakie uprawnienia ma dyrektor instytucji? Jak współpracować z organizatorem jednostki? Jak prawidłowo gospodarować środkami finansowymi?

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę na temat najistotniejszych aktów prawnych bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie instytucji kultury. Poruszymy miedzy innymi temat Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również kwestie wpływu działalności organów kontrolnych na funkcjonowanie instytucji kultury (prawidłowy sposób dokumentowania i prowadzenia działalności).

Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • dyrektorów/kierowników/pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa w instytucji kultury.

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych w instytucji kultury;
  • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesów prawnych w instytucji kultury;
  • wykorzystanie aktów prawnych w codziennej pracy instytucji kultury;
  • wymiana doświadczeń – prezentacja sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Trener

Konrad Wyrobek – radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-14012. Od blisko 10 lat współpracuje z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury w zakresie obsługi prawnej. Pracownik Instytutu Adama Mickiewicza, współpracujący z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze organizacyjnej instytucji kultury, w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego.