Przedłużamy nabór do XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów „animacja + młodzież”

Date of publication: 29.05.2024
Średni czas czytania 5 minutes
print

Rusza nabór projektów, które będą mogły zostać zaprezentowane jako dobre praktyki na XIV Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów „animacja + młodzież” w dniach 23-25  września w Rzeszowie. Jeżeli zrealizowany przez Ciebie projekt wpisuje się w temat tegorocznej konferencji, i chcesz o nim opowiedzieć edukatorom i animatorom z całej Polski, koniecznie zgłoś swój projekt do XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów!

Zgłoś swój projekt

Zespół oceniający składający się z przedstawicieli organizatorów oraz partnerów, czyli: pracowników Narodowego Centrum Kultury, Rzeszowskiego Domu Kultury, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wybierze maksymalnie 18 projektów, które najlepiej wpisują się w założenia tegorocznej konferencji.

Autorzy pozostałych projektów, które nie zakwalifikują się do finałowej osiemnastki, będą mieli szansę opowiedzieć o swoich działaniach podczas sesji posterowej.

UWAGA! 

W wyniku awarii w Systemie Obsługi Programów wydłużamy nabór wniosków do 9 czerwca.

Usterka została naprawiona, przepraszamy za utrudnienia. 

Nabór projektów trwa do 9 czerwca 2024 r. i odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: sop.nck.pl

Wyniki naboru pojawią się w pierwszej połowie lipca.

Obowiązkowe szkolenie z wystąpień publicznych dla autorów/ek zwycięskich projektów odbędzie się w dn. 26-28 sierpnia r. w Rzeszowie. 

Tegoroczna Ogólnopolska Giełda Projektów dotyczy tematu animacji kultury i edukacji kulturalnej w kontekście młodzieży, a w szczególności w obszarze: 

 • wspierania młodzieży w nauce, rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się;
 • rozwoju psychoedukacyjnego związanego z wyzwaniami okresu dojrzewania (np. profilaktyki zdrowia psychicznego, komunikacji interpersonalnych);
 • działań wspierających postawy aktywności w życiu społecznym, obywatelskim, w tym promowanie wolontariatu i zaangażowania w inicjatywy oddolne (np. Młodzieżowe Rady);
 • identyfikacji, eksploracji i rozwijania zainteresowań osób młodych;
 • projektowania działań wraz z osobami młodymi,
 • budowania więzi społecznych i wzmacnianie poczucia wspólnoty;
 • rozwoju kompetencji społecznych w tym postaw liderskich (np. asertywności, autoprezentacji);
 • tworzenia przestrzeni miejsc aktywności osób młodych, np. wspierających ich inicjatywy;
 • inicjatyw o charakterze badawczym dotyczącym diagnozy tej grupy wiekowej, a także działań strategicznych na rzecz polityki młodzieżowej,
 • podnoszenia wśród uczestników kompetencji kulturowych przyczyniających się do pełniejszego odbioru treści kultury;
 • dziedzictwa przyrodniczego;
 • wpływu młodzieży na przestrzeń poprzez działania twórcze (np. murale) lub włączenia młodzieży w działania związane z aranżacją przestrzeni np. parki kieszonkowe, skateparki, sale szkolne.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2024 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji w tym czasie

Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy.

Przed wypełnieniem formularza przeczytaj zamieszczony poniżej Regulamin projektu, a w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu zapraszamy do udziału w konsultacjach, które odbędą się 16.05.o 12:00. Opowiemy o założeniach tegorocznego wydarzenia, regulaminie i formularzu naboru.

Link do spotkania