Ogólnopolska Giełda Projektów

Kadra Kultury

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. W październiku 2019 roku spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o najciekawszych i najbardziej inspirujących projektach kulturalnych, tym razem nawiązujących do hasła przewodniego animacja + słowo!

Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury związanych z realizowanymi projektami kulturalnymi, aktywizującymi społeczności lokalne w całej Polsce.

Wydarzenie odbywa się co roku pod innym hasłem przewodnim. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, wizytom studyjnym i programowi towarzyszącemu spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

W Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział na dwa sposoby: jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (dwadzieścia instytucji, zgłoszenia w otwartym naborze) lub tylko jako uczestnik (200 miejsc; zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację). 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.