Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Głównym celem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury związanych z realizowanymi projektami kulturalnymi, aktywizującymi społeczności lokalne w całej Polsce.

Wydarzenie odbywa się co roku pod innym hasłem przewodnim. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, wizytom studyjnym i programowi towarzyszącemu spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział na dwa sposoby:

  • jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (zgłoszenia dla instytucji w otwartym naborze)
  • lub tylko jako uczestnik (zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny