Wyniki naboru do przedsięwzięcia szkoleniowego

Date of publication: 05.06.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy o wynikach naboru do Zadania 1, Przedsięwzięcia szkoleniowego, które realizujemy w ramach projektu „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury”. Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie zgłoszenia. W tegorocznym naborze mieliśmy 30 miejsc i prawie 180 wniosków. Serdecznie gratulujemy wszystkim tym instytucjom, które zakwalifikowały się do udziału w programie! 

Wyłonione w konkursie podmioty wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, wizytach studyjnych i skorzystają z tutoringu. Dzięki zdobytej wiedzy i przy wsparciu ekspertów, wypracują autodiagnozę oraz strategię wdrożeniową modelu dostępności dla swojej instytucji. W drugim etapie zadania, instytucje, które przejdą przez program szkoleniowy, będą mogły składać wnioski o przyznanie grantu na wdrożenie przygotowanej strategii.

Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami.

W przyszłym roku (2025) przewidujemy drugi nabór do Zadania 1, termin naboru będziemy publikować na stronie nck.pl w zakładce aktualności. Zachęcamy do bycia z nami w kontakcie i zapisanie się do naszego newslettera.

„Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.