Kontakt

Karolina Michalska
Zastępca Kierownika Działu Szkoleń i Profesjonalizacji
Irmina Recka-Wyżga
Kierownik Działu Szkoleń i Profesjonalizacji
Izabela Szeląg
Kierownik Biura Dyrektora
Dominika Panfil
Projektowanie Uniwersalne Kultury (Zadanie 1)