Projektowanie uniwersalne kultury

Projektowanie uniwersalne - dostępność w instytucjach kultury to projekt o charakterze systemowym, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością i seniorów w działania instytucji kultury.

Obecnie zespół projektowy wraz z Partnerem projektu i samorzecznikami pracuje nad szczegółową koncepcją działań szkoleniowych i programu grantowego. Informacje o harmonogramie udzielania wsparcia i szczegóły działań szkoleniowych i programu grantowego już wkrótce.