Kampania społeczno - edukacyjna "Pamiętam. Katyń 1940"

Date of publication: 01.05.2007
Średni czas czytania 5 minutes
print
51 Kampania społeczno - edukacyjna "Pamiętam. Katyń 1940" 200710:51Warszawa Konferencja inauguracyjna realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury kampanii społeczno - edukacyjnej odby...

Konferencja inauguracyjna realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury kampanii społeczno - edukacyjnej odbyła się dnia 11 kwietnia br. w Teatrze Małym w Warszawie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski objął kampanię osobistym patronatem.

Katyń to jedno z cmentarzysk świata, dających haniebne świadectwo totalitaryzmu. Jedną z misji Narodowego Centrum Kultury jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej Polaków. Nadszedł czas, aby po niemal siedemdziesięciu latach przywrócić pamięć o Wielkich Polakach, którzy złożyli najwyższą ofiarę w obronie ojczyzny. Kampania społeczno - edukacyjna "Pamiętam. Katyń 1940" stanowi realizacje tej misji.

Celem projektu jest nie tylko przekazanie prawd historycznych, ale przede wszystkim pobudzenie do refleksji nad kształtem współczesnego, nowoczesnego patriotyzmu. Patriotyzmu obywatelskiego, autentycznego, głoszonego spontanicznie. Patriotyzmu, który swoją siłę buduje na bohaterach przeszłości.

Dzięki temu projektowi Narodowe Centrum Kultury pragnie przywrócić społeczeństwu bohaterów tamtych wydarzeń. Bohaterów, bez których nie byłoby wolnej Polski.

Symbol kampanii

Symbolem kampanii jest replika guzika z polskiego munduru oficerskiego, odnalezionego w lesie katyńskim. Zainspirowani słowami Zbigniewa Herberta z wiersza Guziki wierzymy, że będzie on znakiem pamięci i identyfikacji z bohaterami Katania.

Partnerzy kampanii

Narodowe Centrum Kultury pozyskało do współpracy szereg partnerów m.in. producentów oraz dystrybutorów najnowszego filmu pana Andrzeja Wajdy - Akson Studio i ITI Cinema oraz mające duże doświadczenie w tworzeniu projektów edukacyjnych, Wydawnictwo Edukacyjne Nowa Era.

Kampania społeczno-edukacyjna

Wizualna część kampanii społecznej ruszy latem br. w głównych miastach Polski. Składać się będą na nią spoty telewizyjne oraz akcja bilbordowa.

Podobne motywy zostaną wykorzystane w projekcie edukacyjnym - w scenariuszach lekcji, materiałach multimedialnych dla szkół oraz broszurach dotyczących historii i kontekstu zbrodni katyńskiej. Ta część projektu rozpocznie się już w maju br. i skierowana będzie, przede wszystkim, do młodzieży oraz nauczycieli.

"Katyń" - nowy film Andrzeja Wajdy będzie znakomitym dopełnieniem kampanii.

Nowe partnerstwa

Do grona nowych partnerów kampanii włączyło się Muzeum Katyńskie w Warszawie. W środę 25 kwietnia 2007, na zaproszenie kierownika muzeum Sławomira Zygmunta Frątczaka oraz ks. Zdzisława Peszkowskiego, dyrektor Narodowego Centrum Kultury wziął udział w otwarciu wystawy Magdaleny Smulkowskiej pt. Katyńska droga krzyżowa (cykl obrazów).

Wraz z Muzeum i Rodzinami Katyńskimi, w czerwcu br. NCK planuje zorganizować projekt inscenizacji w przestrzeni miejskiej Warszawy dotyczącej współczesnych kontekstów zbrodni Katyńskiej.

W ramach kampanii Narodowe Centrum Kultury objęło patronatem, organizowany przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus, projekt "Trwała pamięć pokoleń". W ramach projektu w sobotę, 28 kwietnia 2007, młodzież z poznańskich szkół spotkała się z młodzieżą ze Smoleńska i wspólnie wzięła udział w unikatowym przedsięwzięciu, jakim jest MARSZ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA.

Trasa marszu liczy ok. 5 km i wiedzie od stacji Gniazdowo do Lasu Katyńskiego. Była to droga, którą polscy oficerowie w 1940 roku prowadzeni byli na śmierć.

Konkurs

Ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych, obejmujący trzy typy projektów podejmujących tematykę katyńską:

a) projekty edukacyjne dla młodzieży, warsztaty, wystawy, konkursy, happeningi, wycieczki, filmy, reportaże;

b) programy edukacyjne, akcje społeczne i wydarzenia kulturalne podnoszące świadomość historyczną związaną ze Zbrodnią Katyńską;

c) programy multimedialne, medialne i publikacje upowszechniające wiedzę na temat Zbrodni Katyńskiej;