Nazwę jednostki mocy – wat – zapisujemy i wymawiamy inaczej niż nazwisko, od którego powstała (wat < Watt): James Watt [łot], Jamesa Watta [łota], o Jamesie Watcie [łoće] – ale: wat [wat], wata [wata], wacie [waće]. Skrótem jednostki jest duże W – bez kropki. Pamiętajmy, że słowo wat jest odmienne i powinno być odmieniane! Mówimy zatem: 10 watów, 15 watów, 20 watów (a nie: „10 wat”, nie: „15 wat”, nie: „20 wat”). Zapis 10 W to 10 WATÓW, 15 W - 15 WATÓW, 20 W – 20 WATÓW. Kupujemy zatem świetlówkę o mocy 15 W [piętnastu watów] lub świetlówkę 15-watową [piętnastowatową] – nie: „15-sto watową”, nie „15-ście watową”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]