Kiedy słyszymy formę WARSZTAT, najczęściej myślimy o zakładzie rzemieślniczym albo o stole z kompletem narzędzi. To podstawowe znaczenia tego słowa. Ale WARSZTAT może oznaczać także ‘ogół metod i środków stosowanych przez artystów w ich pracy’ [NSPP] (np. warsztat pisarski, warsztat poetycki), a także ‘zajęcia o charakterze ćwiczeń’. To ostatnie znaczenie kojarzymy przede wszystkim z formą liczby mnogiej WARSZTATY, np. warsztaty redaktorskie, warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, ale warto wiedzieć, że użycie formy liczby pojedynczej w tym znaczeniu również jest poprawne, choć niezwykle rzadkie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nowe wówczas znaczenie wyrazu WARSZTAT ‘zajęcia o charakterze ćwiczeń’ budziło pewne zastrzeżenia normatywne, z czasem jednak tak się upowszechniło, a zarazem ustaliło w formie liczby mnogiej, że wiele współczesnych słowników podaje już jako odrębne hasła WARSZTAT ‘pomieszczenie rzemieślnicze’, ‘stół z kompletem narzędzi’, ‘ogół metod pracy artysty lub pisarza’ i WARSZTATY ‘zajęcia praktyczne, ćwiczenia, szkolenie’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]