Skąd pochodzi nazwa Warszawa? – Od imienia Warsz. Wbrew legendzie o Warsie i Sawie nazwa naszej stolicy wcale nie pochodzi od imion dzielnego słodkowodnego rybaka Warsa i jego gościnnej żony Sawy, którzy zaopiekowali się zabłąkanym księciem, w zamian za co tenże nadał im ziemie nad Wisłą, ustanawiając w tym miejscu osadę Warszawę. (Choć teoria taka byłaby niezwykle interesująca: Wars i Sawa stanowiliby pierwszą znaną legendom słowiańską parę homoseksualną – Sawa jest bowiem imieniem męskim). Pochodzenie nazwy WARSZAWA jest bardziej prozaiczne: WARSZAWA, a dawniej WARSZEWA, to po prostu ‘osada Warsza’ (Warsz było imieniem samodzielnym, a także skróceniem od Warcisław) – podobnie jak np. Częstochowa to ‘osada Częstocha’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]