Ci WUJOSTWO przyjechali...

Ci WUJOSTWO przyjechali...
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
WUJOSTWO to ‘wuj z żoną’, STRYJOSTWO – ‘stryj z żoną’. Chociaż WUJOSTWO i STRYJOSTWO to rzeczowniki singulare tantum, czyli rzeczowniki mające jedynie formy liczby pojedynczej, w zdaniu zachowują się tak, jakby miały wyłącznie formy liczby mnogiej. Łączące się z nimi czasowniki, zaimki, przymiotniki i imiesłowy zawsze muszą mieć formy liczby mnogiej. Mówimy i piszemy zatem: A ci wujostwo z Poznania to mają dzieci? Trzeba posprzątać, w niedzielę przyjeżdżają twoi stryjostwo; Pamiętasz tych wujostwa, którzy przyjechali na ślub Przemka złotym garbusem? Przemili stryjostwo, doprawdy przemili...
Źródło: [NSPP; WSPP]