Trudne związki – co się z czym łączy w zdaniu?

Czasem znamy reguły, wiemy, z jakim przypadkiem łączy się dany rzeczownik, czasownik czy przyimek, ale mimo to – pisząc konkretny tekst – popełniamy błąd składniowy. Składniówki to te błędy, które spotykamy nawet w dobrych tekstach, pisanych przez osoby dbające o poprawność językową i odpowiednią stylistykę. Dlaczego tak się dzieje? Nie zawsze język giętki nadąża za tym, co pomyśli głowa, czasem gubimy się we własnych wątkach składniowych i semantycznych i mylimy związki wyrazów w zdaniu – mieszamy je, łącząc wyrazy „na krzyż”, przerzucając je do innych związków.  
Spójrzmy na zdanie zaczerpnięte z pewnego facebookowego posta: „Nie poddała się i nie straciła nadziei na odnalezienie swojego kota, pomagając przy tym ponad setce innym”. Sens odczytujemy właściwie, ale całe zdanie – jednak kuleje. Poprawnie: …pomagając przy tym ponad setce innych. Formalnie błąd polega więc na niedostosowaniu formy przypadka fleksyjnego zaimka INNY, będącego w tym zdaniu przydawką rzeczowną podrzędną wobec rzeczownika SETKA. SETKA łączy się w związku rządu z dopełniaczem liczby mnogiej rzeczownika (ewentualnie przymiotnika lub zaimka): setka osób, setka koni, setka innych. Niezależnie od tego, w jakim przypadku pojawi się SETKA w zdaniu, jej przydawka pozostanie w dopełniaczu: z setką osób, z setką koni, z setką innych, ponad setce osób, ponad setce koni, ponad setce innych. Jest to oczywiste i gdy przyjdzie nam użyć samego połączenia SETKA + inny wyraz, nie popełnimy błędu. Jednak w zdaniu występuje wiele związków – i składniowych, i semantycznych – tak że konstrukcja, która wydaje się oczywista, w natłoku innych traci tę oczywistość. Autor zdania zasugerował się rekcją czasownika POMAGAĆ i utworzonego od niego, użytego w tym zdaniu, imiesłowu przysłówkowego POMAGAJĄC – a te wymagają użycia dopełnienia celownikowego. Pisząc swój post, autor myślał o kobiecie lub dziewczynie, która „nie straciła nadziei na odnalezienie swojego kota, pomagając przy tym (…) innym”, a że tych innych była ponad setka, dodał tę informację, zapominając jednak o tym, że zmiana ta wymaga przeredagowania zdania, pociąga bowiem za sobą zmianę relacji semantycznych, a tym samym – zmianę związków składniowych w zdaniu.  

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]