RĘKA w RĘKĘ i RAMIĘ w RAMIĘ

Dawniej mówiono także: RAMIĘ przy RAMIENIU. Wszystkie trzy frazeologizmy mają podobne znaczenia, ale jednak nie takie same. RAMIĘ przy RAMIENIU oznacza ‘jeden przy drugim, tuż obok siebie’ („ułańska” wersja tego wyrażenia ma postać STRZEMIĘ przy STRZEMIENIU). RAMIĘ w RAMIĘ to zarówno ‘jeden obok drugiego’, jak i ‘wspólnie, razem, zgodnie’. RĘKA w RĘKĘ miało niegdyś podstawowe znaczenie ‘obok siebie, razem’, ale później zaczęło być częściej używane w znaczeniu ‘wspólnie, zgodnie’, a współcześnie znaczenie jeszcze bardziej się zawęziło i wyspecjalizowało, tak że RĘKA w RĘKĘ (nie tracąc wcześniejszych znaczeń) oznacza przede wszystkim ‘zgodnie współpracując, wzajemnie się wspierając’.
Źródło: [SFJP S, II, 9 [9], 27 [176]; USJP; SJP PWN; PJ PWN; KJ PWN; Baza CKS]